Campanes domèstiques

Per a la seva casa també disposem de diversos tipus de campanes. Consulti’ns el seu problema i estudiarem el seu cas en particular.

-Realitzades a mida exclusivament per a cada cuina.

-Fabricades en una sola peça, completament soldades i sense reblons.

-En acer inoxidable AISI-304.

-Sense goteig, amb canal de recollida de greixos en tot el seu perímetre i amb drenatge en inoxidable.

-Cants amb doble plegat, sense sortints tallants.

-Molt fàcil de netejar.

-Motor exterior o interior.

Murals

Centrals